Aktualnie czas na: marchew na soki i na surówki, cebulź, pietruszkź, selery, pory i buraki. w zaleæno¶ci od pogody: szpinak, jarmuæ, natka pietruszki.
Gospodarstwo ekologiczne KRAKӗ Gospodarstwo ekologiczne KRAKӗ - HOME
"AS - BIO" Gospodarstwo Ekologiczne
ANNA I STANISē ƒHORć™¼br /> KATARZYNA CHORė­MAć¼br /> Goszyce 56a, 32- 010 Kocmyrzē «/Krakowa
Powierzchnia caļ·©ta: 2,50 ha

Zobacz nas na mapie
tel.: + 48 (12) 387 16 26
Zobacz Certyfikat Gospodarstwa Ekologicznego


Skosztujcie sami!
Dziź”­awiacie, jutro rozkoszujecie siź¼¢r /> zdrowļ¹·noé± prosto z ogrodu
Anny i Stanisē”®

Jeé ³iź ŗdecydujecie, na Waszych stoćؼbr /> zawita poranna rosa z podkrakowskich pģ®

Dowź ®a miejsce gratis.


Naleļæ½do MaąÆ¬skiego Stowarzyszenia Rolnikē …kologicznych "NATURA"
www.natura.krakow.pl
Aktualnoé¼Æb>
AS-BIO - e-SKLEP AS-BIO - HOME AS-BIO - Nasze Gospodarstwo AS-BIO - Owoce pracy AS-BIO - Nasze przepisy AS-BIO - Odbiorcy AS-BIO - Kontakt


w gāŖ¢ width=
suwak
w dć¢ width=
Z poczė©„m lipca bie愧o roku Pani Jadwiga Polewka, doradca z MaąÆ¬skiego Oļ¤«a Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, zaproponowaą®”m uczestnictwo w V Ogģ®Æpolskim Konkursie na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 2012 w kategorii: "ekologia- ļ¤Æwisko".

Zastanawialié ³iź¬ czy tak maą§Æspodarstwo i wedē ®as, odbiegajå Æd ideaģ ·arte jest zainteresowania ze strony tak fachowego jury. Jednaką°Æstanowilié ³prāÆ·aę® 

W sī„£zne przedpo䮩e 22 sierpnia przyjechaą¤Æ nas Komisja Konkursowa w skäŗ©e czterech osā® Zadawano nam wiele pytaąŗ·iį®¹ch z naszą²ŗeszę£©ą¤”wnym gospodarstwem ogrodniczym i jak to siź ³taģ æe przekonalié ³iź ¤o dziaģ®Æé „kologicznej? Czī«Æwie komisji byli zaskoczeni, ą“Æ nie Unia Europejska swoimi dopä”­i nas zachź£©ą¤Æ tej dziaģ®Æ鬠tylko dorady bliskich nam osā Æraz nasza miꦠdo ziemi. Komisja byą°Æd wraī©„m iloé © rļ®Ærodnoé §atunkē ·arzyw jakie uprawiamy na naszym niewielkim 2,5 ha polu. Duąµ·agi poéŖ£ili naszej przyszę£©, dopytywali jakie mamy plany w zwiėµ z rozwojem gospodarstwa? Udzielili nam kilku bardzo waé£Ø porad, z ktā¹£h na pewno skorzystamy i to w najbliź¹­ czasie (np. szyld informacyjny o Gospodarstwie). Dla nas najwaé„Ŗsze znaczenie ma fakt, ą·”rzywa, ktā„ produkujemy sėµ°owane przez wiele osā® Sklepy, hotel, przedszkola oraz wiele prywatnych osā ŗaopatruje siź · nasze produkty. Komisja zauwa攬 ą·©ele gospodarstw ekologicznych ma problem ze sprzedaģ ” u nas jest inaczej!

Po miź ²ozmowie z poczź³“unkiem ciastem droļÆ·ym i kompotem jabļ·¹m, gdyā¹³o bardzo gorļ¬ Komisja Konkursowa opué³” nasze gospodarstwo. My zaē²³cilié ¤o naszej codziennej pracy, nie robią³Æbie nadziei na jakiekolwiek wyrļ®©enia z okazji tamtej wizyty.

Bylié ¢ardzo miąŗ”skoczeni, gdy 30 sierpnia otrzymalié “elefon z informacjļ ŗajź£©u przez nas miejsca na "podium" w wojewäŗ“wie maąÆ¬skim!!! Nie wiedzielié Ŗeszcze, ktā” to bź¤ŗie pozycja, ale bylié Ŗuā”²dzo szczź¶¬iwi!

Od rana 8 wrzeé”  trwaą°²zygotowania Rodzicē¬ Anny i Stanisē” Chorė©£h do tej najwaé„Ŗszej w tym roku uroczystoé® Po krä«©ej i przyjemnej podrļ¹ znaleé ³iź · Nawojowej, na Miź¤ŗynarodowej Wystawie Agropromocji 2012. Z nieukrywan攓ysfakcjļ¤„brali dyplomź” zajź£©e III miejsca. Moą«“oąÆ·ie " tylko trzecie miejsce", jednak wiemy, ą§Æspodarstw ekologicznych na wysokim poziomie w naszym wojewäŗ“wie jest kilkaset, a w konkursie uczestniczyą±µ. Dlatego jesteé ¤umni z tego osiī©Ŗcia!!!

Podczas wrź£ŗania nagrä ¢yą«²ä«” charakterystyka gospodarstw. W przypadku naszego gospodarstwa podkreļ®Æ rodzinne zaangaē”®ie w pracy, tradycjź¬ oraz bardzo bogatļ¦„rtź µpraw warzywnych i sadowniczych.

Po takim uznaniu w oczach Komisji Wojewäŗ«iej nasze Rodzinne Gospodarstwo jeszcze bardziej bź¤ŗie siź ŗmieniaę” Jest to nasza pierwsza oficjalna nagroda i moą®©eostatnia! Ale najwaé„Ŗsze jest uznanie Naszych Klientē” Bo przecieī©„ sami pracowalié ®a takie wyrļ®©enia.

Dlatego pragniemy podziź«Æwaę  wszystkim tym, ktāŗ¹ przyczynili siź · rļ®Æraki sposā Øczy to pracę©ŗyczną£ŗy doradami, ciepļæ½ē„­) do rozwoju naszego Gospodarstwa Ekologicznego. Szczegģ®©e chcielié °odziź«Æwaęŗ Pani Jadwidze Polewce, Panu Krzysztofowi Durczyć«©emu, Pać“·u Romie i Tomaszowi Sendykom, Panu Mateuszowi Gizie, Panu StanisēÆ·i Kryusowi, Pani Renacie Kupczyk, Pani Teresie Lange, Kierownictwu Przedszkola Waldorfskiego "Ziarenko" ul. Kozienicka 17 oraz Przedszkola Waldorfskiego ul. KrģÆ·ej Jadwigi 327, a taką·©elu naszym Przyjacioļæ½ Staļæ½lientom!

Dziź«µjemy!

Relacja z uroczystoé ¤ostź°®a jest na stronie MaąÆ¬skiego Oļ¤«a Doradztwa Rolniczego: www.modr.plGospodarstwo ekologiczne w Goszycach Gospodarstwo ekologiczne w Goszycach Gospodarstwo ekologiczne w Goszycach Gospodarstwo ekologiczne w Goszycach Gospodarstwo ekologiczne w Goszycach
© Copyright by Gospodarstwo ekologiczne AS-BIO 2011 - 2012
design & hosting: giza.lap.pl