Aktualnie czas na: marchew na soki i na surówki, cebulź, pietruszkź, selery, pory i buraki. w zaleæno¶ci od pogody: szpinak, jarmuæ, natka pietruszki.
Gospodarstwo ekologiczne KRAKӗ Gospodarstwo ekologiczne KRAKӗ - HOME
"AS - BIO" Gospodarstwo Ekologiczne
ANNA I STANISē ƒHORć™¼br /> KATARZYNA CHORė­MAć¼br /> Goszyce 56a, 32- 010 Kocmyrzē «/Krakowa
Powierzchnia caļ·©ta: 2,50 ha

Zobacz nas na mapie
tel.: + 48 (12) 387 16 26
Zobacz Certyfikat Gospodarstwa Ekologicznego


Skosztujcie sami!
Dziź”­awiacie, jutro rozkoszujecie siź¼¢r /> zdrowļ¹·noé± prosto z ogrodu
Anny i Stanisē”®

Jeé ³iź ŗdecydujecie, na Waszych stoćؼbr /> zawita poranna rosa z podkrakowskich pģ®

Dowź ®a miejsce gratis.


Naleļæ½do MaąÆ¬skiego Stowarzyszenia Rolnikē …kologicznych "NATURA"
www.natura.krakow.pl
Nasze gospodarstwo
AS-BIO - e-SKLEP AS-BIO - HOME AS-BIO - Nasze Gospodarstwo AS-BIO - Owoce pracy AS-BIO - Nasze przepisy AS-BIO - Odbiorcy AS-BIO - Kontakt


w gāŖ¢ width=
suwak
w dć¢ width=
Gospodarze
Gospodarze Anna z domu NocuĆØorė” jest absolwentkä„£hnikum Ogrodniczego w Tarnowie - Gumniskach, rocznik 1973. Od 1983 r. prowadzi razem z mźæ„m Stanisē„­ Chorė©­ samodzielnie gospodarstwo ogrodnicze w miejscowo頍 Goszyce, gmina Kocmyrzē­Œuborzyca. Obydwoje zostali wychowani w szacunku do natury i pracy. Swe do锤czenie zawdziź£ŗają²”cy na roli od najmä³ŗych lat, oraz obserwacji przyrody. Przez dē©„ lata sprzedawali piź«®e kwiaty, warzywa i owoce na Placu Targowym w Nowej Hucie - Biećŗ¹cach i na Nowym Kleparzu w Krakowie, a takĶŠ w Goszycach.

Dzieje
Gospodarze Jesteé ²odziną«“ā” kultywuje przedwojennä²”dycjź °racy w zawodzie ogrodnika. Jest to profesja wykonywana juą²ŗez trzecie pokolenie. Zaczź³Æ siź “ypowo dla lat trzydziestych - od pracy tatusia Anny, Tadeusza Nocunia, jako ogrodnika w majėµ ziemskim w Goszycach. Po wojnie stworzyē “ej wsi, od podstaw w殄 gospodarstwo, zyskują¤Æ锤czenie, a u kupujé£Ø w pobliskiej Nowej Hucie, uznanie. Jako jeden z pierwszych wyhodowaą©Ŗkne petunie, begonie, pomidory, kalafiory. W trudnych latach 80-tych to dobrze prosperujå ­aą°²zedsiź¢©orstwo ogrodnicze zostaą°²zejź“„ przez cā«Ŗ Tadeusza, Annź © jej mźæ” Stanisē”® Gospodarze Chlubļæ½dych ogrodnikē ¢yą°Æmidory, odmiana Robin, kalafiory odmiana Andes, oraz produkcja rļ®Ækolorowych petuni i wspaniaćØ purpurowych i ćƳiowych begonii bulwiastych. Przetrwali wszelkie przemiany ekonomiczno-gospodarcze lat 90-tych, a wraz z nadejé„­ nowego stulecia pojawią³©ź ³zansa na nowęƲmź Øodowli roé® - ekologicznŹ„j pionierem byķŠ‰ mgr iną²Ælnictwa Kazimierz Rabsztyn, w latach 2005-2007 Dyrektor MaąÆ¬skiego Regionalnego Oddziagencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie. To on zaszczepiē ®aszej rodzinie ideź °rodukcji ekologicznej i szczegģ®©e wpē”³ na nasze losy. Metoda ta - jak tļæ½zy Anna Chorė” - nie pozwala na uē”®ie ļ¤«ē £hemicznych, lecz kieruje siź °odstawowymi i znanymi od wiekē °rawidēƶciami naturalnego rozwoju ro鮬 gdzie fundamentalnāƬź Ædgrywaję·©atģ ·oda, gleba a taką“²oska ogrodnika o swych podopiecznych. Nie stanowią“Æ problemu dla Anny i Stanisē”¬ poniewaļ¤ lat nie stosowali ļ¤«ē £hemicznych, a jeé Ŗuā¹¬i zmuszeni do tego, to w minimalnych ilo锣h. Kiedy wiź£ pojawią³©ź ­oé·Æą°²zestawienia gospodarstwa, nie wahali siź¬ choę Æbietnice sukcesē „konomicznych poczėÆ·o wydawaą³©ź ­rzonkķŠ‰

Gospodarze W 2000 roku zaczź¬© od kilku osā¬ klientē ©ndywidualnych, oraz od krakowskiego Hotelu pod Rļ±¬ ktā„­u sprzedająÆ dziäŗ©eą²µcolź © pomidory. W maju 2002 roku prezentują“²uskawki w殄j produkcji zachź£©li do wspć°²acy sklepy ekologiczne przy ulicy Zamenhoffa i Krģ„·skiej. To byą®”jlepsze decyzje - nasze i wę£©cieli sklepē ­ opowiada Stanisē ƒhorė©® Obecnie obsēµŖemy dziesiź¦ sklepē ŗ ē®Æé± naturalnē ‹rakowie, jeden w Gliwicach, oraz kilkudziesiź£©u klientē ©ndywidualnych w caļæ½ieé„®

Waå ¤la nas daty:
1935 r. - staļ§²odniczy Tadeusza Nocunia w majėµ Bieganē¬ wć®Æé ²odziny Morstinē®¼br />
1938 r. - Tadeusz Nocuą®” samodzielnej posadzie ogrodnika w majėµ Goszyce, wć®Æé ²odziny Kernē®¼br />
1945 r. - powstanie samodzielnego gospodarstwa ogrodniczego Zofii i Tadeusza Nocuą· Goszycach.

1983 r. - Zofia i Tadeusz Nocuą°²zekazujēƳpodarstwo ogrodnicze cā£„ Annie i jej mźæÆwi StanisēÆ·i Chorė©­

2000 r. - poczå« dziaģ®Æé „kologicznej gospodarstwa - pierwsi klienci.

2002 - 2011 r. - cić¹ i dynamiczny rozwź ®aszej ekologicznej dziaģ®Æé ŗ nadziejī” lepsze jutro!

© Copyright by Gospodarstwo ekologiczne AS-BIO 2011 - 2012
design & hosting: giza.lap.pl